header

Zorg met verblijf alleen op de locatie Marknesse:

Voor alle onderstaande mogelijkheden zal er vooraf een gesprek plaats vinden waarbij word gekeken of de zorgvraag passend is bij ons aanbod.

Logeren

We bieden logeerweekeinden aan. Het doel is om de logés een ontspannen weekend te bieden in een gezellige huiselijke sfeer. Een logeerweekend duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag, daarnaast zijn we ook geopend in de schoolvakanties. We zien dat veel logés die normaal in de weekenden komen ook graag een aantal dagen tijdens de schoolvakanties bij ons door willen brengen. 

Ook bieden we logeren aan door de week. Op deze manier geven we de logés de mogelijkheid om gedurende de (school/werk) week bij ons tot rust te komen. Dit kan eventueel ook in combinatie met dagbesteding. We bieden een gezellige en huiselijke sfeer, we eten met elkaar en doen 's avonds huiselijke activiteiten zoals spelletjes en een film of tv kijken.

We dragen met elkaar zorg voor de huishoudelijke taken. Daarmee geven we iedereen een stukje verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. 

Kortdurend verblijf

Er is sprake van kortdurend verblijf als iemand voor een korte periode op de zorgboerderij verblijft. Denk hierbij aan enkele dagen tot enkele weken. Een van de redenen voor kortdurend verblijf is het ontlasten van de mantelzorg of de thuissituatie. Dit kan ook in de vorm van crisisopvang zijn.

Respijtzorg

Om de mantelzorgers te ontlasten bieden we de mogelijkheid dat de zorgbehoevende kan komen logeren. Het gebruik maken hiervan kan variëren van 1 nacht tot meerdere weken. Afhankelijk van de indicatie wordt dit verblijf veelal vergoed door het zorgkantoor of door de desbetreffende gemeente. Bij het ontbreken van een indicatie is private financiering ook mogelijk.

24-uurszorg

Het is mogelijk om 24-uurszorg te bieden, direct met u of onder een contract van een hoofdaannemer (een andere instelling). Hierbij kunnen wij bij langdurige zorg ook extra expertise vragen van de hoofdaannemer. Hierbij wordt ook een einddatum afgesproken maar dat kan langer zijn dan bij het kortdurend verblijf of respijtzorg. Ook kunnen andere instellingen gebruik maken van onze zorgboerderij om hun deelnemers tijdelijk te huisvesten bijv. als er een verbouwing aan gaat komen, bij herbouw of een andere reden zoals het tijdelijk geen ruimte hebben op de uiteindelijke locatie.

 Wonen

Reemzorg heeft ook mogelijkheden voor begeleid wonen. Zorgvragers met een indicatie wonen uit een van de onder 'voor wie' genoemde doelgroepen krijgen dan de mogelijkheid om bij ReemZorg te komen wonen. Zij krijgen een eigen woonruimte tot hun beschikking, waar onder begeleiding zelfstandig zorg voor gedragen wordt. Wonen kan eventueel ook in combinatie met dagbesteding. 

Neem voor vragen over alle vormen van verblijf gerust contact met ons op.