header

Wonen alleen op de locatie Marknesse:

Voor alle onderstaande mogelijkheid zal er vooraf een gesprek plaats vinden waarbij word gekeken of de zorgvraag passend is bij ons aanbod.

Wonen

Reemzorg heeft ook mogelijkheden voor begeleid wonen. Zorgvragers met een indicatie wonen uit een van de onder 'voor wie' genoemde doelgroepen krijgen dan de mogelijkheid om bij ReemZorg te komen wonen. Zij krijgen een eigen woonruimte tot hun beschikking, waar onder begeleiding zelfstandig zorg voor gedragen wordt. Wonen kan eventueel ook in combinatie met dagbesteding. 

Neem voor vragen over alle vormen van verblijf gerust contact met ons op.