ReemZorg Marknesse biedt zorg aan een brede doelgroep met uiteenlopende zorgvragen. Wel werken we altijd vanuit onze visie en vinden we het belangrijk dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitseisen en onze doelstellingen. Wij voldoen aan alle eisen van het keurmerk kwaliteitswaarborg zorgboerderijen. 

Visie: Wij zijn er op gericht de deelnemers een goede dagbesteding aan te bieden. Wij vinden het ook belangrijk om de deelnemers vaardigheden aan te leren, waardoor ze beter met hun beperking om leren gaan en kunnen werken aan zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Ook het logeren en kortdurendverblijf is hier in sommige gevallen een onderdeel van.

Kwaliteitseisen:
- Kundige begeleiding.
- Veilige plek:heldere afspraken.
- Persoonlijke ontwikkeling staat voorop. 

Doelstellingen:
- Een zinvol menswaardig bestaan.
- Het opbouwen van zelfvertrouwen (waardering en respect).
- Zelfstandigheid, zelfontplooiing en grenzen verleggen.
- Werken aan sociale vaardigheden. 
- Samen genieten van het werken in, aan en met de natuur. 

Deelnemers kunnen bij ons terecht met PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura), ook zijn er via onderaannemerschap mogelijkheden.

Neem voor vragen over alle mogelijkheden gerust contact met ons op. 

Ter informatie:

  • PGB staat voor “persoons gebonden budget” iemand die een PGB heeft, kan zelf zorg inkopen of laten inkopen bij een instantie. 
  • ZIN staat voor zorg in natura. Dit loopt via de gemeente waarin u woont.
  • Mix van pgb en zorg in natura is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.