header

Mogelijkheden

Bij zorgboerderij ReemZorg Marknesse is het mogelijk om gebruik te maken van het volgende zorgaanbod:

 • Dagbesteding
 • Buitenschoolse opvang
 • Logeren door de week
 • Logeren in de weekenden
 • Logeren in de vakanties
 • Crisisopvang
 • Wonen
 • Respijtzorg

Voor wie

Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van zorg aan kinderen jongeren en volwassenen (4 tot 90 jaar) met de volgende zorgvragen:

 • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • Psychische problematiek of stoornis
 • Een autisme spectrum stoornis
 • Een moeilijke opvoed- en/of opgroei situatie
 • Psychogeriatrische aandoeningen
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ook voor het ontlasten van matnelzorgers bieden wij mogelijkheden.