MG 5997

Voor wie:

Reemzorg biedt ondersteuning en zorg voor deelnemers vanaf 4 jaar met o.a.

 • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • een psychische stoornis of problematiek
 • een autisme spectrum stoornis
 • PTSS
 • een moeilijke opvoed- en/of groeisituatie
 • psychogeriatrische aandoening
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Ook voor ontlasting van mantelzorgers en dementie zijn er mogelijkheden
 • Daarnaast doen wij ook taken binnen de participatiewet zoals algemene voorzieningen, personen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren van het speciaal onderwijs.

De deelnemers krijgen bij ReemZorg activerende en vraaggerichte begeleiding (leren omgaan met problemen of beperkingen, verbeteren van het persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren). Deelnemers bij ReemZorg kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met grote afstand tot arbeidsmarkt, jongeren van het speciaal onderwijs of mensen met een verstandelijke of lichte lichamelijke beperking. Ook voor ontlasting van de mantelzorg en dementie zijn er mogelijkheden. Daarnaast doen wij ook taken binnen de particpatiewet zoals algemene voorzieningen.

 • Activerende begeleiding omvat het verlenen van activiteiten gericht op:
 • Het verbeteren of het voorkomen van mogelijke verergering van gedrags- of psychische problematiek;
 • Het verbeteren of het voorkomen van mogelijke verergering van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 • Het behalen van (samen met de deelnemer) opgestelde doelen. 

Contacten

Met veel oud-deelnemers hebben we nog steeds regelmatig contact, iets wat wederzijds op prijs wordt gesteld.